Náhradní plnění – České Budějovice

Podle zákona má každá společnost v České republice povinnost zaměstnávat určitý počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Na každých 25 zaměstnanců by ve firmě měla být zaměstnána jedna osoba zdravotně postižená. V situaci, kdy firma tento požadavek nesplní, je její povinností za každou zdravotně postiženou osobu, kterou nezaměstná, odvést každý rok do státního rozpočtu 2,5násobek hodnoty průměrné mzdy v ČR.

Firmy mohou využít tzv. náhradního plnění, kdy povinnost zaměstnat osobu s postižením splní odběrem služeb nebo zboží, na kterých se osoby zdravotně postižené přímo podílí. Zboží i služby odebrané prostřednictvím náhradního plnění musí objemově odpovídat sedminásobku hodnoty průměrné mzdy v ČR.

Pro lepší představu:

Ve společnosti X je zaměstnáno 100 osob.

Aby společnost splnila zákonem daný povinný podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením, který činí 4 %, musí tato společnost zaměstnat 4 takovéto osoby.

Pokud tak společnost X neučiní, musí splnit druhý požadavek, a to odvést do státního rozpočtu částku odpovídající 4 x 2,5násobku průměrné mzdy (ta činí k 1.1. 2019 - 31 885 Kč). Společnost celkem odvede 318 850 Kč.

V případě, kdy společnost využije alternativní odběr služeb nebo zboží, odvedená částka bude činit 4x 7násobek průměrné mzdy – celkem 892 780 Kč.

Tím, že společnost X odvede povinnou částku do státního rozpočtu, nemá možnost získat žádnou službu nebo zboží.

Ve chvíli, kdy společnost využije alternativního odběru zboží nebo služeb prostřednictvím firmy poskytující náhradní plnění, její náklady na odběr zboží a služeb klesnou (na rozdíl od toho, když zboží a služby nakupuje od firmy, která náhradní plnění neposkytuje) a ještě jí odpadá povinnost odvádět finanční částku do státního rozpočtu, což představuje další úsporu.

K využití služeb náhradního plnění je například služba fyzické ostrahy velmi dobrým prostředkem.

Společnost TOP security vám nabízí možnost využít v Českých Budějovicích náhradního plnění prostřednictvím své sesterské společnosti NOKIKA s.r.o.

Společnost NOKIKA s.r.o. nabízí služby:

  • Náhradní plnění
  • Ostraha a zajištění chodu recepce
  • Úklidové práce
  • Pravidelnou údržbu zeleně
  • Facility management