Bezpečnostní agentura TOP Security České Budějovice

TOP security v překladu znamená „ostraha nejvyšší kvality“ či „špičková ostraha“. A právě to je přístup, o který se naše bezpečnostní agentura opírá při poskytování bezpečnostních služeb v Českých Budějovicích pro fyzické osoby, domácnosti, a především pak malé podniky i velké korporace.

Historie značky TOP security s.r.o. sahá až do roku 1992, kdy byla založena nejprve pod statutem fyzické osoby podnikající a stala se tak jednou z vůbec prvních bezpečnostních agentur v Československu. V dnešní formě společnosti s ručením omezeným funguje agentura od roku 2002.

Zlatá medaile

Sportovní terminologií jsme si potenciální zlato v oboru bezpečnostních služeb v Českých Budějovicích vybojovali aplikací moderního světového trendu, který spočívá v efektivním propojení fyzické ostrahy s nejnovějším technickým zabezpečením. Jako první jsme kombinací odborně vyškoleného personálu a technologických výdobytků dnešní doby byli – a v současné době nadále jsme – schopni poskytovat našim klientům úsporu a nejlepší možné řešení v poměru cena/výkon.

Naše vize

Pověst dnes již renomované bezpečnostní agentury TOP security s.r.o. jsme vystavěli na profesionalitě, odpovědnosti, smyslu pro detail a logice. Ke každému jednomu projektu přistupujeme individuálně a snažíme se připravit koncepční řešení na klíč. Naší prioritou je poskytnout našim českobudějovickým zákazníkům maximální bezpečnost i úsporu. Nerealizujeme proto zastaralé postupy, ale jdeme s dobou. Sledujeme moderní trendy a díváme se na bezpečnost z dlouhodobého hlediska tak, aby navržené bezpečnostní řešení  a systémy byly kompatibilní a funkční a udržitelné. Dopředu vám navíc vždy připravíme kompletní analýzu a upozorníme na problémy, které by mohla přinést zdánlivě jednoduchá a levná, avšak dočista nepromyšlená a nekoncepční řešení.

Moderní vývojové středisko

Velké množství klientů v Českých Budějovicích je pro nás obrovský závazek. Zařídili jsme si proto vlastní vývojové středisko, kde se věnujeme našemu velkému koníčku – logice a technice. Sledujeme aktuální trendy v oblasti zabezpečení a na vlastní kůži zde testujeme moderní technologie. Z pečlivých rozborů vycházíme při přípravě individuálního řešení, které nejlépe odpovídá vašim požadavkům a finančním možnostem. Vlastní vývojové středisko nám navíc umožňuje připravit pro vás optimální bezpečnostní řešení na míru i v termínu do 48 hodin.

Moderní metody řízení

Proč jsme tak flexibilní a rychlí? Odpověď je jednoduchá. Jak při realizaci dílčích zakázek, tak i při řízení celé bezpečnostní agentury využíváme nejmodernější metody, které cílí na maximální časovou i finanční efektivitu v oblasti managementu, řízení rizik i procesního řízení. To zároveň považujeme za jednu z našich největších výhod na trhu v porovnání s konkurencí v Českých Budějovicích.

Certifikace a pojištění

Bohaté zkušenosti nabyté během praxe posouvají bezpečnostní agenturu TOP security na úroveň opravdového odborníka v oblasti bezpečnostních služeb. Naše technické znalosti a praktické zkušenosti odráží certifikáty, které držíme:

 • ISO 9001 – Management systému jakosti
 • ISO 27001 – Management systému ochrany informací
 • ISO 14001 – Management životního prostředí
 • BS OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zakládáme si na zodpovědném přístupu k práci, a proto počítáme se zcela mimořádnými událostmi, které chtě-nechtě mohou nastat. Pro tyto případy je bezpečnostní agentura TOP security pojištěna standardně do 50.000.000,- Kč. Tuto částku je možné upravit dle preferencí klienta.

Statut náhradního plnění

Od roku 2007 velice úzce spolupracujeme s naší sesterskou společností NOKIKA s.r.o., která z více než 50 % zaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP). Právě prostřednictvím firmy NOKIKA vám můžeme při spolupráci nabídnout zajímavou úsporu v podobě poskytnutí statutu náhradního plnění.

S jakými klienty spolupracujeme?

Mezi naše klienty v Českých Budějovicích patří i jednotlivci a domácnosti, ale především pak malé firmy i velké korporace, které chtějí mít klidné spaní a profesionální zabezpečení je pro ně jednou z priorit.

Zajišťujeme fyzickou ostrahu, montáž, revizi a servis moderních bezpečnostních systémů i související služby pro průmyslové haly, potravinářské a výrobní závody, automotive, logistické areály, obchodní centra, administrativní budovy spadající pod soukromou i státní sféru, hotely a ubytovací zařízení, státní instituce, bankovní ústavy, pojišťovny, kulturní střediska, zámecké objekty a galerie, jakož i festivaly, sportovní utkání a společenské akce všeho druhu.

Dle zpětné vazby u nás klienti oceňují zejména:

 • bezproblémovou spolupráci
 • vstřícnost a individuální přístup
 • odborné znalosti a orientaci v moderních zabezpečovacích systémech
 • rychlou komunikaci
 • schopnost poradit a navrhnout komplexní řešení na míru
 • smysl pro detail
 • vysoký standard poskytovaných služeb
 • přijatelné ceny

Jsme přesvědčeni, že díky zkušenostem, inovativnímu přístupu, zodpovědnosti a spolehlivosti se pro vás můžeme stát dlouhodobě přínosným partnerem na vaší cestě byznysem. Stejně, jako je tomu v případě naší spolupráce s mnoha firmami v Českých Budějovicích, z nichž nám některé důvěřují už více než 10 let.