Nokika

Zahradní technika

Zahradní a těžká technika

Zjistit více

TOP security s.r.o. má sesterskou společnost NOKIKA s.r.o., založenou v roce 2007, s hlavním sídlem v Praze a regionálními kancelářemi po celé české Republice. NOKIKA s.r.o. je zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením (OZP).

Využití pokročilých metod řízení i vývoje

Stejnou filozofii v plnění zásad promyšleného a logického přístupu k práci, jakou se řídí společnost TOP security s.r.o., využívá rovněž společnost NOKIKA s.r.o. Hlavním cílem poskytovaných služeb je dosáhnutí co nejvyšší úrovně kvality, s čímž jde ruku v ruce využití moderní techniky a aplikace soudobých trendů v oblasti zabezpečení do celého procesu zakázky. Služby jsou rychlé a vysoce efektivní.

Potřebné certifikáty

Garantujeme kvalitní služby, o čemž svědčí i certifikáty, kterými disponujeme:

  • ISO 9001 (Management systému jakosti)
  • ISO 27001 (Management systému ochrany informací)
  • ISO 14001 (Management životního prostředí)
  • BS OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Spolehlivý management

Aby byl v TOP security s.r.o. i NOKIKA s.r.o. udržován chod managementu, řízení rizik i procesní řízení na vysoké úrovni, je v obou společnostech standardem dodržovat stejné principy vedení, kdy je tým odborných pracovníků veden schopným a odborně vyškoleným vedoucím pracovníkem. K zakázkám se přistupuje zodpovědně, logicky a s důrazem na efektivitu.

Poskytnutí náhradního plnění

Firma NOKIKA s.r.o. vám je schopna poskytnout statut náhradního plnění, se kterým snížíte svoje náklady.