Kde pomáháme

Fakultní nemocnice v Motole

Spolupracujeme s pediatrickým oddělením FN Motol, kde od roku 2012 poskytujeme finanční dary, které  jsou využity na modernizaci a vybavení dětské herny. Hernu pravidelně navštěvujeme a scházíme se i s primářkou pediatrického oddělení. V období vánočních svátků dětem vozíme perníčky a další dobroty, prohlížíme si a vybíráme dětské obrázky, které nám děti kreslí a připravujeme výstavku jejich prací. Některé z obrázků můžete vidět i na našich vánočních přáních a PF.